Creighton celebrates a point
Creighton celebrates a point
Courtesy Jesse Scheve/MVC
stop