2012 MVC Tournament (8).JPG
2012 MVC Tournament (8).JPG
Courtesy Creighton Athletics
stop