WBB bench NCAA Tournament
Courtesy Jackson Laizure
stop