WBB team MVC Champions
2012 MVC Tournament champions
Courtesy None
stop